Veiligheid

Is uw object echt veilig? Ook jaren nadat u het object in gebruik heeft genomen? Een verbouwing of verandering van de inrichting kan al zorgen voor een minder veilig object. Zijn blusmiddelen nog wel toereikend, zijn ontruimingsplattegronden nog up-to-date, is er een calamiteitenplan opgesteld en kloppen de gegevens in het ontruimingsplan nog wel?

In al deze zaken wil Totaal Veilig u graag adviseren. Door het uitvoeren van een veiligheidsscan worden alle geconstateerde zaken helder in beeld gebracht. Uiteraard bieden wij u ook graag de oplossing.

Brandmeldinstallatie en noodverlichting

Naast een brandmeldinstallatie is noodverlichting één van de belangrijkste zaken om een object veilig te verlaten. Wij zijn leverancier en installateur van zowel LED noodverlichting als TL noodverlichting. Daarnaast verzorgen wij ook de projectering en het onderhoud van uw noodverlichtingsinstallatie.

Ontruimingsplattegronden

plattegrond Ontruimingsplattegronden geven aan waar de uitgangen van een object zich bevinden. De route vanaf de plattegrond tot de uitgangen word aangegeven middels duidelijke in de wet vastgestelde routeaanduidingen. Daarnaast staat op de plattegronden ook waar blusmiddelen, handbrandmelders en eventuele eerstehulpmiddelen zich bevinden.

Ontruimingsplattegronden dienen elk jaar gecontroleerd te worden op juistheid. Totaal Veilig neemt u deze werkzaamheden graag uit handen.

iStock_000017378933_SmallTotaal Veilig is leverancier van diverse soorten ontruimingsplattegronden. De basis van een ontruimingsplattegrond is vastgelegd in de NEN 1414. Er zijn diverse lijsten leverbaar welke goed bij de omgeving of inrichting van uw pand passen.

In eigen beheer hebben wij een ontruimingsplattegrond ontwikkeld die zonder bekabeling leesbaar blijft in het donker. In de meeste gevallen zal een ontruiming niet plaatsvinden onder de meest goede omstandigheden. Met de in het donker leesbare plattegronden kan iedereen een veilige weg naar buiten vinden.

Neem contact met mij op

Werkgebieden

Totaal Veilig is een landelijk beveiligingsbedrijf in Zwaag, Gemeente Hoorn. Bekijk hier een aantal referenties of bel ons direct op: 0229-844142

Volg ons!

Over ons

Wij zorgen voor veiligheid van woningen, bedrijven en andere objecten. Door elektronische en bouwkundige beveiliging in te bouwen en te onderhouden. Daarnaast houden wij ons bezig met ontruimingsplannen en plattegronden en leveren wij verschillende blusmiddelen en noodverlichting. Wij zijn een van de gecertificeerde beveiligingsbedrijven. Totaal Veilig is een VEB erkend installatiebedrijf.

Onze klanten